NUVO Bedzrôtové Handsfree Slúchadlá

NUVO Bezdrôtové športové bluetooth slúchadlá

Popis produktu a starostlivosť o výrobok:

Batéria: Lítiová, 80 mAh

Toto zariadenie je navrhnuté tak, aby bolo ľahké, kompaktné a odolné. Keďže sa jedná o elektronické zariadenie, zaobchádzajte s ním opatrne. Nevyvíjajte na slúchadlá zbytočný tlak, nehádžte ich a nezasahujte do nich inými predmetmi, v opačnom prípade môžete spôsobiť ich poškodenie. Nevystavujte slúchadlá vlhkosti, extrémnemu alebo dlhotrvajúcemu teplu, chladu ani iným nepriaznivým podmienkam. Neukladajte a neskladujte slúchadlá na vlhkých alebo mokrých miestach. Tento produkt môže otvoriť len kvalifikovaný personál.

Návod na spárovanie:

 1. Udržujte vzdialenosť medzi slúchadlami a vašim zariadením do 10 metrov.
 2. Dlho podržte tlačidlo „Zap./Vyp.“ kým LED dióda nezačne striedavo blikať modrou a červenou farbou. V slúchadlách sa ozve „Bluetooth mode“.
 3. Zapnite na svojom mobilnom zariadení funkciu Bluetooth, vyhľadajte „NUVO BT Headset“ a ťuknite naň pre spárovanie.
 4. Ak sa slúchadlá úspešne spárovali s vašim zariadením, ozve sa v nich „connected“ a LED dióda začne pomaly blikať modrým svetlom. Slúchadlá sú pripravené na používanie.

Návod na používanie:

 1. Dlho podržte tlačidlo „Zap./Vyp.“. V slúchadlách sa ozve „power on“, LED dióda začne striedavo blikať modrou a červenou farbou a slúchadlá sa pokúsia pripojiť k spárovanému zariadeniu.
 2. Ak sa slúchadlá úspešne pripoja, ozve sa v nich „connected“ a LED dióda začne pomaly blikať modrým svetlom. Slúchadlá sú pripravené na používanie.
 3. Ak sa slúchadlám nepodarí pripojiť, skúste ich vypnúť a znova zapnúť. Ak sa im stále nepodarí spojiť, bude potrebné spárovať ich nanovo s vašim mobilným zariadením.
 4. Slúchadlá vypnete podržaním tlačidla „Zap./Vyp.“. V slúchadlách sa ozve „power off“ a následne sa vypnú.
 5. V prípade, že sa v slúchadlách ozve „please charge“, batéria v slúchadlách sa vybíja a je potrebné ju nabiť. Počas nabíjania svieti LED dióda červenou farbou, po úplnom nabití svieti chvíľu modrou farbou a následne zhasne.

Telefonovanie:

 1. Pre prijatie hovoru krátko stlačte tlačidlo „Zap./Vyp.“.
 2. Hovor ukončíte taktiež krátkym stlačením tlačidla „Zap./Vyp.“.
 3. Pre odmietnutie hovoru podržte dlho tlačidlo „Zap./Vyp.“. V slúchadlách sa ozve „rejected“.
 4. Posledné volané číslo vytočíte stlačením tlačidla „Zap./Vyp.“ 2x krátko.

Prehrávanie hudby:

 1. Pre spustenie/zastavenie prehrávania hudby krátko stlačte tlačidlo „Zap./Vyp.“.
 2. Pre pridanie/ubratie hlasitosti dlho podržte tlačidlo „+“ resp. „-„.
 3. Krátkym stlačením tlačidla „+“ alebo „-“ prejdete na nasledujúcu resp. predchádzajúcu skladbu v zozname.